Egyéb kategória

A legkorszerűbb technológiával bővült a Széchenyi István Egyetem útépítési laboratóriuma

A győri Széchenyi István Egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy innovatív módon járuljon hozzá az ipar újszerű megoldásaihoz és a közlekedési kihívásokra adott válaszokhoz.

Az intézmény útépítési laboratóriuma egy európai uniós pályázatnak köszönhetően a közelmúltban a legkorszerűbb eszközökkel gazdagodott, amelyek bővítik a vállalati partnereknek nyújtott szolgáltatások körét és lehetővé teszik a képzés színvonalának további emelését.

A Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központja a térség versenyképességét növelő, hosszú távú és fenntartható vállalati-szolgáltató-felsőoktatási együttműködések támogatásával segíti a gazdaság fejlődését.

A legmodernebb technológiával szerelték fel a Széchenyi István Egyetem Útépítési Laboratóriumát. (Fotó: Adorján András)

„Ezt a célt szolgálta az a több mint 2 milliárd 251 millió forint összértékű projekt is, amelynek keretében ipari partnereket kiszolgálni képes kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásbővítés valósult meg a győri kampuszon, valamint a zalaegerszegi járműipari tesztpályán. A projekt keretében beszerzett eszközök többek között a járműipar újszerű megoldásait és az önvezető mobilitás fejlesztési irányaihoz kapcsolódó szolgáltatások létrehozását támogatják”

– fejtette ki Mészáros Nóra, a Széchenyi István Egyetem Pályázati Igazgatóságának vezetője.

Az autonóm közlekedési környezet kialakítása szempontjából elengedhetetlen az útburkolat közvetlen fizikai vizsgálata és az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése. Ennek érdekében a projektnek köszönhetően jelentősen javult az intézmény Útépítési, illetve a Geodéziai Laboratóriumának felszereltsége is.

„Nagyon fontos fejlesztésről van szó, hiszen az eszközök beszerzése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy minőségi, az eddigieknél is szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtsunk ipari partnereinknek, még magasabb szintre emeljük kutatási tevékenységünket, és ezzel párhuzamosan mindezt képzéseinkbe is beépítsük. A korszerű laborháttér mindhárom területet támogatja, hozzájárul új vállalati együttműködések kialakításához, magas szintű publikációk születéséhez, valamint laborszolgáltatásaink bővítéséhez”

– fogalmazott dr. Szép János, az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja. Köszönetet mondott az egyetem vezetésének azért a támogatásért, amely lehetővé tette a fejlesztést, valamint a Pályázati Igazgatóság, a kar és a laboratórium munkatársainak azért a munkáért, amelyet a pályázat sikere érdekében végeztek.

Az országosan is ritkaságnak számító útfelszínvizsgáló berendezés egy járműre kerül, és menet közben, lézer segítségével méri az útburkolat felületi tulajdonságait. (Fotó: Adorján András)

„A legnagyobb kuriózum egy RSP (Road Surface Profilometer) útfelszínvizsgáló berendezés, hiszen eddig, ehhez hasonló csak egy volt az országban. Az eszköz egy jármű elejére szerelve, huszonegy lézer segítségével, haladás közben méri fel a felület különböző geometriai jellemzőit. A műszer a magas színvonalú szakemberképzéshez és új kutatások indításához is hozzájárulhat, miközben az ipari kapcsolatok és laborszolgáltatások körét is szélesíti”

– fogalmazott Nagy Richárd, az Útépítési laboratórium vezetője.

A labor egy, az útépítések során is egyre inkább használatos 3D gépvezérlést segítő rendszerrel is bővült, amelynek segítségével az építőmérnöki szakma legmodernebb technológiája is elérhető az intézményben. A pályázat során az ehhez szükséges térszkennert is beszerezték, amivel az épített környezetet képesek digitalizálni a szakemberek.

„Mivel ezek használata építőmérnöki és geodéziai hozzáértést is igényel, így új eszközeinkre és meglévő tudásunkra támaszkodva tervezzük elindítani a BIM – 3D gépvezérlés tantárgyat, ami országosan is egyedülálló képzést jelent. A tudásanyag a későbbiekben a már diplomával rendelkező, az iparágban dolgozó szakemberek ismereteinek a bővítését is szolgálná. Mindez a kutatási lehetőségeinket is növeli, megcélozva a 3D gépvezérlés eljárásrendjének egyszerűbbé, automatizálttá tételét”

– emelte ki.

A roncsolásmentes vizsgálatot lehetővé tevő lézerszkenner általában nem alapfelszereltség egy útlaborban. (Fotó: Adorján András)

A roncsolásmentes vizsgálati eljárások bemutatását szolgálja két újonnan beszerzett, nagy pontosságú szkenner is, amelyek lehetőséget adnak a Közlekedésépítési és Vízmérnöki, valamint a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék közötti kutatási együttműködésre.

„Az egyik eszközzel az útfelület makro- és mikro-érdességét tudjuk hatékonyan vizsgálni, anyagmodellt alkotni, amelynek révén közös publikációkat is tervezünk. A másik alkalmas arra, hogy megnézzük a beszkennelt kő viselkedését, törésképét bizonyos terhelések esetén. A beszerzett eszközökhöz kapcsolódó vizsgálatok jelentősen erősítik hallgatóink felkészültségét, hozzájárulnak a munkaerőpiacon keresett tudás elsajátításához”

– fogalmazott.

A legmodernebb technológiák mellett klasszikus útvizsgálati műszerek is érkeztek a laboratóriumba, köztük aszfaltkeverő, aszfaltanalizátor, keréknyomvizsgáló, közművek detektálásához szükséges berendezés, bitumenvizsgáló és különböző tisztító eszközök.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Egyéb kategória

Tabudöntögető témákat feszegetnek a diákok a Megoldások a holnapért programban

Kiválasztották a Samsung és az EdisonKids által meghirdetett Megoldások a holnapért kihívás legjobb 50 diákcsapatát.

A fenntarthatóság, a jövő oktatása és a közösség hívószavára összesen 120 jövőformáló és kreatív pályázat érkezett az ország számos pontjáról. A továbbjutók új készségekkel és ismeretekkel gazdagodhatnak a Megoldások a holnapért speciális tanulási platformján, hogy újszerű megoldást dolgozhassanak ki az általuk felvetett problémára. Az oktatási anyagok összeállításában, a diákok tervezői gondolkodásának elmélyítésében idén ismét kulcspartner a Cellux Csoport. A csapatokat támogató tanárok mentorálásában a Hősök Tere Alapítvány ad szakmai segítséget.

A Samsung és az EdisonKids immár negyedik alkalommal biztosít lehetőséget a technológia iránt érdeklődő fiataloknak arra, hogy fantáziájuk szerint alakíthassák a holnapot, amelyhez szakmai segítséget is kapnak. Idén több mint 400 diák alkotott csapatot, összesen 40 magyar városból, 94 különböző iskolából jelentkeztek a megújult nevezési feltételeknek megfelelően a 7-12. osztályos tanulók. A pályázati ötletek és problémafelvetések nemcsak a diákok éleslátását, társadalmi és szociális érzékenységét, valamint sokszínűségét tanúsítják, de azt is bizonyítják, hogy tevékenyen és akár tabukat ledöntve részt vállalnak a saját és környezetük jövőjének alakításában. Az első fordulót követően a szakmai zsűri nézett szembe a kihívással: kiválasztották az 50 legjobb csapatot, akik már meg is kezdték a programhoz tartozó képzést.

A TOP 50 pályázatai évről-évre izgalmas és mélyreható lenyomatot adnak arról, milyen gondolatok járhatnak a diákok fejében, milyen társadalmi kérdések ragadják meg őket, illetve ők maguk milyen nehézségekkel néznek szembe. Nem félnek a tabuktól, nincsenek tiltott témák. A kihívás 21 csapatát foglalkoztatja a környezetük, közösségük mentális és fizikai jólléte: megoldást keresnek a menstruációs edukáció hatékonyságának növelésére, vagy éppen arra, miképpen lehet segíteni a depressziós vagy önmagukat bántalmazó fiatalokon. A diákok továbbá az adományozás megkönnyítésére, a mindennapi közlekedési nehézségek elkerülésére, a továbbtanulás, vagy a társadalmi beilleszkedés kihívásaira keresnek megoldást. Aktívan tennének az internetes bűnözés, az online és offline zaklatás, bántalmazás ellen, valamint ötleteikkel közelebb hoznák a különböző generációk tagjait.

16 csapat versenyez fenntarthatósági javaslatával, a kategóriában olyan ötletekkel érkeztek a diákok, amelyek megoldást hozhatnak az ételpazarlás mérséklésére, a szelektív hulladékgyűjtésre való motiváció felpezsdítésére, a természetközeli érzet megteremtésére a lakótelepeken vagy a ruhák életciklusának meghosszabbítására. A csapatok olyan alternatív anyagokban látták meg a természet adta erőforrást, mint az alga vagy az aktív szén, ezeket a megoldási javaslataikat elemzik, bontogatják és fejlesztik a verseny második szakaszában.

A jövő oktatásának területén jórészt olyan problémákat vetett fel a 13 csapat, amelyek meghatározzák a digitális korszakot: az MI-ben, AR-ben, VR-ben[1] rejlő lehetőségeket aknáznák ki, hogy fejlesszék az online kommunikáció hatékonyságát, megoldást keresnek arra, hogyan lépjünk ki a telefonunk bűvköréből vagy pedig arra fókuszálnak, hogy miképp válhatnak a mai fiatalok igazán életrevaló felnőttekké. Érzékenyebb területekről sem fordítják el a fejüket, foglalkoznak a tinédzser terhességekkel és a megfelelő szexuális edukációval.

Design thinking eszközeivel a szebb jövő alakításáért

A Megoldások a holnapért, speciális módszertanával és szemléletével példát mutat és jó gyakorlatot hoz a tanulás, a tanítás folyamatának friss megközelítésére. A diákok a kreativitást és a problémamegoldást ösztönző design thinking, azaz tervezői gondolkodás metódusát elsajátítva vizsgálhatják meg az általuk kiválasztott, fenntarthatóságot, közösséget vagy a jövő oktatását érintő problémát, rendszerezhetik az információkat és újszerű stratégiát alkothatnak a megoldásra. Az értékteremtés, tudásmegosztás és közösségépítés által vezérelt tervező és alkotó közösség, a Cellux Csoport két szakembere, Pais Panni és Csernátonyi Fanni kalauzolja a résztvevőket az online és offline workshopokon. Ezeken az alkalmakon megismerhetik, hogy a design thinking keretrendszere miként adaptálható a felvetett probléma megoldására és hogyan alkalmazhatják későbbi tanulmányaik, projektjeik során is.

A második fordulóban a csapatokat kísérő tanárok is bővíthetik kelléktárukat. A szolidárisabb társadalom meghonosodásán munkálkodó, cselekedni vágyó, hétköznapi hősöket „fejlesztő” Hősök Tere Alapítvány jóvoltából olyan fejlődésfókuszú workshopokon vehetnek részt, melyek segítségével hatékonyabban támogathatják diákjaikat a verseny során és a hétköznapokban egyaránt. Ez a szemlélet hosszú távra szóló, nemcsak versenyhelyzetben, hanem a mindennapokban is hasznosítható eszköztárat ad a tanároknak, akik ennek birtokában még tudatosabban és ösztönzőleg jelezhetnek vissza diákjaiknak, úgy terelve őket az úton, hogy közben építik a fiatalok belső motivációját.

A diákokat foglalkoztató aktuális témák és az azokra hozott megoldási javaslataik magasfokú empátiáról és kezdeményezőkészségről tanúskodnak, legyen szó a társadalmi beilleszkedés kihívásairól vagy a bántalmazás különböző formái ellen való fellépésről. Minden szervezőre, mentorra, pedagógusra izgalmas beszélgetések várnak: hálás feladat ilyen érdeklődő és nyitott csapatokkal dolgozni, és figyelni, ahogy elsajátítják a jövőbiztos kompetenciákat

– mondta Borsos Dorottya, az Edisonplatform vezetője.

„Minden évben meghatározó élmény megismerni a Megoldások a holnapért kreatív pályázatait. Nemcsak a diákok első szárnypróbálgatásait látjuk, hanem mélységében megismerhetjük, mi foglalkoztatja őket, miközben nekünk is tükröt tartanak – tette hozzá Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Különösen érvényes ez az idei kihívásra: a csapatok bátran feszegetnek eddig tabutémákat is, ez a hozzáállás pedig mindenképpen optimizmusra ad okot a jövőnk alakulását illetően.”

Összefogással a célegyenes felé

A kihívás során folyamatosan és fokozatosan zajlik a problémamegoldás modern eszközeinek elsajátítása: a verseny szakaszának megfelelően vértezik fel magukat új, jövőbiztos tudással a diákok. Az online képzést személyes workshop egészítette ki március 23-án. A tanultak alapján a csapatok április 5-ig elkészítik az aktivitási tervüket a felvetett probléma megoldására, valamint egy videóban is bemutatják ötletüket. A Megoldások a holnapért következő sorfordító dátuma április 15-e, ekkor hirdetik ki ugyanis a TOP 8 csapatot, innen pedig már csak egy ugrás lesz a döntő. Az első három helyezettre összesen 6 millió forint értékű nyeremény vár, a csapat tagjai, a kísérő tanáruk, valamint az iskoláik a Samsung termékei közül választhatnak.

Bővebb információ és a pályázat részletes leírása és jelentkezés a www.edisonkids.org és a https://www.samsung.com/hu/solvefortomorrow/ weboldalon érhető el.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább

Egyéb kategória

BKK a bliccelők ellen: működhet az új plakátkampány?

bkk

 Legfrissebb szabadtéri hirdetési kampányában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra ösztönzi az utasokat, hogy a bliccelés helyett válasszák a jegy vagy bérlet megváltását. Wolf Gábor marketing szakértő szerint előremutató a kezdeményezés és az eredmények mérésével, valamint a kampány marketing üzenetének finomításával számottevően csökkenthető a nemfizető utasok száma.

Budapesten a legfrissebb becslések szerint az utasok kilenc százaléka érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazik. Hiába érhető el már okostelefonon is a jegyvásárlás, bővültek folyamatosan a kedvezmények és maradt el a közösségi közlekedés áremelkedése messze az inflációtól, még mindig nagyon jelentős a bliccelők aránya.

Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő, a Marketing Commando vezető tanácsadója Facebook videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új reklámkampánya nagyon eredményes lehet, ha mérik és az eredmények tükrében javítanak az üzenet hatékonyságán, felhasználva az ismert szociálpszichológiai kutatások eredményeit. Ugyanis egy olyan kérdésben, mint a bliccelés, könnyen előfordulhat, hogy a BKK reklámkampányának hatására rövid távon nemhogy csökken, hanem akár növekedhet is a nemfizetők száma.

A tiltás hatékonyabb lehet hatékonyabb a dorgálásnál

A BKK kampányában megjelenő szereplők kifogásokat mondanak arról, hogy miért lógnak a villamoson, buszon és metrón. Ezek szerint azért lehet bliccelni, mert úgyse jön ellenőr, csak pár megállóról van szó és más is bliccel. A bannereken és plakátokon ez alatt olvasható a „Ne a kifogást keresd, válts jegyet vagy bérletet és utazz lelkiismeret furdalás nélkül” szlogen.

Ahogy arra Wolf Gábor rávilágít nemzetközi példák alapján, amikor mások normaszegő viselkedését helyezik központba, akkor az akár visszájára is elsülhet!

Az emberek fejében ugyanis ez úgy áll össze, ha valamit szabad másoknak, akkor azt ők is megtehetik – még ha ez alapvetően tilos is. Erre számos marketingpszichológiai kísérlet eredménye is rávilágít. Az Egyesült Államokban az arizonai Megkövült Erdő Nemzeti Park azt látta, hogy a látogatók 2,9 százaléka elcsent egy-egy kis darabot a megkövült fákból, amik így előbb-utóbb teljesen el is tűnnének.

Felkérték ezért az egyik legnagyobb hatású pszichológust, a meggyőzés, a befolyásolás és a tárgyalás területeinek nemzetközi hírű szakértőjének számító Robert Chaldinit, hogy segítse rávenni az embereket, hogy kevesebbet lopjanak a természeti kincsekből. Kísérletében először egy olyan táblát helyezett ki ami ez állt: „Sajnos rengeteg látogató távolít el kristályokat a kővé vált erdőből, amivel rongálják a park állapotát”.

Ez a BKK-reklámhoz hasonló üzenet nem csökkentette, hanem növelte a lopások mennyiségét, mégpedig 2,9 százalékról közel háromszorosára, 7,9 százalékra! Amikor azt írtákegy táblára, hogy „Tilos a kővé vált erdőből kristályokat kivinni, mert ezzel rongáljuk a park állapotát”, akkor az egyszerű tiltás hatására 1,7 százalékra csökkent a lopások száma.

Wolf Gábor ugyanakkor hangsúlyozza: mindez csak elmélet, csak a kampány hatásának birtokában lehet biztosan kijelenteni, hogy a kutatás eredményei ebben az esetben is megállják a helyüket.

A szakértő szerint mindenképpen érdemes más üzenetekkel is kísérletezni, mert a számottevő különbségek lehetnek az egyes megközelítések között.

A lelkiismeretére mindenki szívesebben hallgat

A kutatás szerint jobb eredményt lehetett elérni, ha ezt írták: „Nagy pacsi a látogatóknak, mert sikerült fenntartani a park érintetlen állapotát”. Az emberek ugyanis szeretik a dicséretet, és ha már valamiért bezsebelték a kedves szavakat, akkor nagyon nem viszi rá a lelkiismeretük, hogy az ellenkezőjét tegyék.

„Ez az üzenet dicsér és visszaigazolja a helyes viselkedést. Nem leszid, nem letromfol, hanem elismeri a helyes viselkedést. Érdemes lenne ezt tesztelni a kampány folytatásában a BKK-nak is. Például a következő kampányban egy villamosvezető mondhatná, hogy «Köszönjük, hogy jegyet váltott, mert a jegybevételből kapom a fizetésem»

– javasolja Wolf Gábor.

A marketingszakember szerint nagyon előremutató a BKK kezdeményezése és ha alkalmazzák ezt a szociálpszichológiai megközelítést a leghatékonyabb üzenet megtalálására, akár a jelenlegi töredékére csökkenthető a bliccelők száma.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább

Egyéb kategória

Spinoff Extra: topvezetőktől tanulhatnak a hallgatók a Széchenyi István Egyetemen

A Spinoff Klub a győri Széchenyi István Egyetem nagy sikerű közösségépítő, innovációgazdasági programsorozata, amelyen meghívott előadók panelbeszélgetés keretében tárgyalják meg a legfrissebb technológiai trendek üzleti vonatkozásait.

A mostani félévtől a brand újabb rendezvénnyel bővül: a Spinoff Extra során sikeres topmenedzserekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők – elsőként, március 20-án, szerdán dr. Szászi István, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója lesz a vendég.

A Széchenyi István Egyetem Spinoff Klub eseménysorozatának célja, hogy összekösse egymással a gazdaság, a vállalkozás, az innováció iránt érdeklődőket, ezáltal olyan kapcsolatok szülessenek, amelyből aztán kutatás-fejlesztési projektek vagy akár startup vállalkozások nőhetnek ki. Az egyes beszélgetések valamilyen népszerű, aktuális, sokakat felcsigázó téma köré szerveződnek. Emlékezetes: idén februárban a mesterséges intelligencia trendjeit vitatták meg a győri vállalkozói szektor képviselői – a közönség elsöprő érdeklődése mellett.

A nagy sikerre tekintettel a brand gazdája, az egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának szervezői csapata úgy döntött, hogy újabb rendezvénnyel bővíti a féléves naptárat: a Spinoff Extra keretében – ahogy az esemény alcíme is hirdeti – az érdeklődők testközelből ismerhetnek meg egy-egy ismert és elismert vezetőt. A vendégek betekintést adnak az általuk képviselt szektor kulisszái mögé, fellebbentik a fátylat a vállalkozásukat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint megosztják személyes tapasztalataikat a karrierútjukkal kapcsolatban. A rendezvények nyílt és ingyenes programok, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Elsőként március 20-án, szerdán 17:30-tól dr. Szászi István, a Bosch Csoport Magyarországért és Adriai Régióért felelős vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója lesz a Spinoff Extra vendége az egyetem Győri Innovációs Parkjában, a „Kockában”. A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett (eredeti szakmája szerint járműmérnök) szakember menedzseri pozíciója mellett kutatói múlttal is rendelkezik, így ezer szállal kötődik a felsőoktatáshoz. Előadásában szóba kerül az európai (és azon belül a magyar) járműipar helyzete, az elektromobilitás és az önvezetés térnyerése, valamint a magyarországi mérnökképzés jelene és jövője. A rendezvény végeztével informális beszélgetésekre, személyes kapcsolatteremtésre is lehetőség nyílik majd.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább
Hirdetés Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés Hirdetés

Facebook

Hirdetés Hirdetés
Hirdetés Hirdetés

Friss