Okoseszközök

Quo vadis, nullás díjszabás?

nullás

A mobilszolgáltatók jövőre szabályozói döntés alapján egységesen búcsút intenek a hosszú évek óta piacon lévő tematikus korlátlan adatopcióiknak, illetve általában véve minden olyan konstrukciónak, mely bizonyos internetes tartalmakat megkülönböztet vagy kiemelten kezel másokhoz képest.

Csaknem hét évvel az egységes uniós hálózatsemlegességi szabályozás hatályba lépése után végérvényesen búcsút intenek a magyarországi mobilszolgáltatók a tematikus korlátlan adatopcióknak, melyeket a szakma csak „nullás díjszabás” ajánlatoknak hív az angol zero rate kifejezés alapján.

A jogalkotó és a tagállami szakhatóságok hosszú éveken keresztül küzdöttek a valóban semleges tartalomkezelésért, a helyzet összetettségét pedig jól jelzi, hogy a mai napig vita tárgya, hogy a zero rate opciók kinyírása valójában előnyös vagy hátrányos következményekkel jár az előfizetőkre nézve.

A nullás díjszabást tartalmazó ajánlatok lényege leegyszerűsítve, hogy a többségében még ma is korlátos mobiladat-forgalom adatforgalmi limitét bizonyos típusú forgalomra (ez lehet egy bizonyos protokoll, netán egy adott alkalmazás által generált forgalom) nem vonatkoztatja. Az ilyen és ehhez hasonló „engedmények” csaknem egy évtizede jelen vannak hazánkban is, illetve Magyarországra az opciókat kikezdő jogi eljárások kapcsán is erős reflektorfény vetült.

A magyar precedens

Az Európai Unió Bírósága elé 2017-ben került ügyben a Yettel jogelődje, a Telenor Magyarország gyakorlata kapcsán mondta ki 2020 szeptemberében az EUB, hogy a szolgáltató jogellenesen biztosított korlátlan adatkeretet a MyChat és MyMusic tarifaopcióknál. Lényeges szempont, hogy a bíróság a konkrét ügyben azt a gyakorlatot nyilvánította jogszerűtlennek, hogy ezeknél az opcióknál azután is elérhetővé váltak a partneralkalmazások, hogy a havi általános adatkeret kimerült.

A fenti ítéletet követően, illetve esetenként már azt megelőzően a szolgáltatók úgy változtatták meg a zero rate csomagokat, hogy azok az általános adatkeret kimerüléséig biztosítottak csak korlátlan forgalmat a megjelölt alkalmazások és tartalomtípusok számára. Az Európai Unió Bírósága ugyanakkor 2021-ben német bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárások során ezt a gyakorlatot is jogellenesnek nyilvánította, vagyis a Telenort érintő ítélethez képest is szigorúbb döntést hozott.

Ez utóbbi ítéletre válaszul újította meg iránymutatását június közepén a tagállami szakhatóságokat tömörítő BEREC, melynek egyik kulcseleme, hogy a testület a bírói gyakorlat alapján a jövőben semmilyen, egyes platformokat vagy alkalmazástípusokat megkülönböztető zero rate konstrukciót nem tekint alkalmazhatónak.

Az események innentől felgyorsultak, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) eljárást folytatott az ügyben, és az ősszel határozatban kötelezte a három érintett mobilszolgáltatót (Magyar Telekom, Yettel, Vodafone), hogy az ajánlatok értékesítését fejezzék be legkésőbb 2022. november 15-ig. Tehát ettől az időponttól már sem új előfizető nem szerződhetett, sem pedig meglévő előfizető nem módosíthatott zero rate-csomagra vagy konstrukcióra.

„Azoknál az előfizetőknél, akik már használnak valamilyen zero ratinget tartalmazó csomagot vagy opciót, a szolgáltatóknak 2023. március 31-ig kell gondoskodniuk arról, hogy a szerződéseket módosítsák vagy megszűntessék.”

-nyilatkozták lapunknak az NMHH Kommunikációs Igazgatóságán.

Tehát az előfizetők legkésőbb addig a dátumig használhatják az ilyen ajánlatokat, amíg a szolgáltatójuk nem lép. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szerződéseket fel kellene mondani. Várhatóan a meglévő szerződések módosítása lesz a leggyakoribb megoldás, egyoldalú vagy kétoldalú módosítással – vélik a hatóságnál.

A hazai szolgáltatók kínálatában eltérő mértékben vannak, illetve voltak jelen nullás díjszabású opciók, körkérdésünk alapján ezeket a hatóság határozatának megfelelően mindegyik szolgáltató kivezeti kínálatából legkésőbb a megjelölt határidőig.

„A Yettel mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét, így ennek a változtatásnak eleget téve alakítja át kínált szolgáltatásait. A Yettel azon ügyfeleit, akit érint a változás, a szolgáltató közvetlenül értesíti.”

-mondták el lapunknak a Yettelnél.

A Yettel számára a nullás díjszabás kötelező érvényű eltörlése talán a legkomolyabb érvágás az összes operátor közül, mivel a szolgáltató saját tévés platformja, a Yettel TV által generált forgalom a legtöbb tarifa esetében ki volt nullázva – hogy mi lesz ezt követően, az egyelőre nem teljesen világos, alighanem a cég jövőre esedékes, megújuló tévés platformjával jelentősen változni fog a szolgáltatás struktúrája és igénybe vételi feltételei is.

Szintén használt hasonló nullás opciót saját mobilos tévés platformja, a Telekom TV Go esetében a Magyar Telekom, mely évek óta az adatcsomagjaiba integrálta a zero rate opciókat. Ezek a hatóság határozata értelmében jövő márciusig éppúgy eltűnnek, mint a versenytársaknál.

„A Magyar Telekom az NMHH határozatának megfelelve 2023. márciusától kivezeti a mobil adatkeretet saját tartalmukkal nem csökkentő alkalmazásokat lehetővé tevő szolgáltatások és tematikus opciók igénybevételének lehetőségét. Előfizetőinket a kötelező értesítésen (2023. januárjában küldésre kerülő számlavégi üzenet) túl több platformunkon tervezzük elérni, illetve tájékoztatni, hogy a változás mindenkinek a lehető legzökkenőmentesebb legyen.”

-mondták el lapunknak a szolgáltatónál.

A Vodafone-nál szintén egyes díjcsomagok integrált részét képezték az ún. Pass adatopciók hosszú ideig, melyeket a szolgáltató a hatósági döntés értelmében már az ősszel kivezetett a kínálatból, illetve jövő márciusig a meglévő ügyfeleknek is búcsút kell mondaniuk ezeknek az opcióknak.

„A Vodafone Magyarország kínálatában a Vodafone Pass tematikus szolgáltatásait érinti a kivezetés, tehát a Social Pass-t, a Connect Pass-t, az EU Video Pass-t, a Navigation Pass-t és a Music Pass csomagokat, amelyek már csupán a meglévő előfizetők számára elérhetők. A kivezetéssel kapcsolatos intézkedésekről és információkról a Vodafone minden érintett ügyfelet időben tájékoztatott illetve tájékoztat.”

-hívták fel a figyelmet a szolgáltatónál.

Minden bit egyenlő

A nullás díjszabású ajánlatok kivezetése a BEREC új ajánlásának megjelenését követően élénk vitát váltott ki szakmai és előfizetői berkekben egyaránt. A semleges internet elkötelezett hívei szerint a zero rate opciókkal kapcsolatos kiskapuk bezárása végre megteremti a 2016-os EU-s jogszabály eredeti jogalkotói szándéka szerinti piaci körülményeket, vagyis amikor minden internetes forgalom egyenlő és nincs semmilyen önkényes különbségtétel egyik-másik platform által generált internetes forgalom között.

A szolgáltatók részéről korábban ugyanakkor többször hangoztatott érv, hogy a nullás díjszabás valójában egy nyílt rendszer, ahhoz – amennyiben adottak a megfelelő technikai feltételek – bármilyen platform vagy applikáció csatlakozhat, akik között nem válogat üzleti érdekek mentén az operátor.

Ez az érv azonban két komoly sebből is vérzik. Egyrészt mindez proaktív hozzáállást feltételez a platformtulajdonosok részéről, ami egy Magyarországhoz hasonló kis ország szempontjából egyáltalán nem életszerű. Azaz meglehetősen kicsi az esélye annak, hogy egy Netflixhez vagy Discordhoz netán Twitch-hez hasonló szolgáltató magától megkeresné a magyar operátorokat azért, hogy a hálózati forgalmára nullás díjszabás legyen érvényes.

Másrészt nehéz elhinni az üzleti érdekek teljes száműzését a képletből, különösen, miután a szolgáltatók egyes, integrált ajánlatainál a nullás díjszabás kiemelt megkülönböztető erővel, ezzel versenyelőnnyel bírt. Nem beszélve arról, hogy egy teljesen transzparens rendszerben a Yettel például a Telekom kérésére nullás díjszabás alá kellett volna vegye a Telekom TV Go-t, míg a Telekomnak ugyanezt kellett volna tennie a Yettel TV-vel, ami könnyen belátható, hogy teljesen képtelen helyzet egy olyan szinten versengő piacon, mint a távközlés.

És mi lesz az előfizetővel?

Végül, de nem utolsósorban vitákat generált az is, hogy a nullás díjszabás kivezetésével mekkora hátrány éri – éri-e egyáltalán – az ügyfeleket. Itt érdemes megjegyezni, hogy a zero rate opciók piaci bevezetésekor a mobilnet-ellátottság és mobilnet-használat (beleértve a gigabájtonkénti adatforgalom fajlagos árát) egészen más szinten volt, mint napjainkban.

Így míg az előző évtizedek közepét jellemző tarifaszerkezeteknél – az integrált mobilnet-keretet, mint elsődleges szempontot figyelembe véve – releváns lehetett például egy chatprogramok forgalmát kinullázó opció, addig mára ezek a csomagok szinte kivétel nélkül okafogyottá váltak, miután jelenleg nincs már a szolgáltatók kínálatában 3 GB-nál kisebb havi adatkeretet nyújtó konstrukció, a teljes korlátlanságot biztosító díjcsomagok pedig egyre több előfizető számára elérhetők.

„A nullás díjszabású ajánlatok kínálatban szerepeltetése tehát az évek során nem csak jogszabálysértőnek bizonyultak, hanem a relevanciájukat is elvesztették, illetve az operátorok és az over-the-top szolgáltatók viszonya is átalakult az elmúlt évek során, különösen a koronavírus-járvány kezdete óta.”

Így ma már végképp elképzelhetetlen, hogy egy magyar szolgáltató nullás díjszabású ajánlatba tegyen egy olyan, óriási adatforgalmat generáló platformot, mint amilyen például a Netflix – helyette a távközlési cégek azért lobbiznak, hogy ezek a cégek a fair share jegyében járuljanak hozzá a megnövekedett adatforgalom elvezetésével járó fejlesztési és karbantartási költségekhez, vagyis fizessenek, ha el akarják juttatni tartalmaikat az előfizetőknek.

Ebben az ügyben a mindent eldöntő végső állásfoglalást szintén az EU mondhatja ki, valamikor jövő tavasszal.

Forrás: HWSW


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Okoseszközök

A piezotintás nyomtatás évente több százezer forint megtakarítást hozhat

piezotintás nyomtatás epson nyomtató

Öt év alatt megközelíti a 2 millió forintot az áramszámlán jelentkező megtakarítás, amelyet már egy közepes méretű cég is elérhet, ha lézertechnológiás irodai multifunkciós berendezéseit az Epson piezoelektromos tintasugaras eszközeire cseréli. A lépéssel csaknem 1,5 tonna CO2 emissziótól is meg lehet kímélni a környezetet, miközben a hőmentesen működő gépek egyéb szempontok alapján is lényegesen környezetkímélőbbek a lézereseknél.

Mivel vízbázisú tintát használnak, ezért nem termelnek veszélyes hulladékokat az Epson piezoelektromos tintasugaras irodai multifunkciós berendezései, és lényegesen kevesebb a szállópor is: tonerpor egyáltalán nincs, legfeljebb papírpor. A hő nélküli technológia miatt nincs szükség hűtőventilátorokra a képalkotó egységben, ezért ezek a gépek lényegesen csendesebbek lézeres társaiknál. További előny, hogy nem lép fel a nyomtatás kellemetlen mellékhatásaként a kellemetlen szagú, mérgező ózon sem.

Még ennél is lényegesebb eltéréseket láthatunk a két kategória között az energiahasználatban. Az Epson magyarországi csapata egy közepes méretű, jelenleg 15 lézeres irodai multifunkciós berendezést működtető elképzelt vállalkozás ötéves üzemeltetését szimulálta az eredeti gépek megtartása és lecserélése mellett. A kalkulációhoz azt feltételezték, hogy a képzeletbeli cég a világ első számú információtechnológiai-, telekommunikációs- és fogyasztói technológiai piacokat vizsgáló társasága, az IDC szerint Magyarországon a három aktuálisan legnépszerűbb irodai multifunkciós lézeres multifunkciós eszközből használ típusonként ötöt. A 30-60 lap/perc teljesítménykategóriába eső gépekkel készülékenként és havonta 5000 fekete-fehér és 2500 színes oldalt nyomtatnak átlagosan, az átlagos nyomtatási terjedelem pedig 5 oldal.

Az Epson szakértőinek számításai szerint a meglévő lézertechnológiás gépek lecserélése 7510 kWh energiamegtakarítást eredményezne öt év alatt, ami – azzal az egyszerűsítéssel élve, hogy ebben az időszakban a villamosenergia végfelhasználói ára nem változik, azaz a képzeletbeli cég 250 forint plusz áfát fizet kWh-ként – 1 877 464 forint mínuszt jelentene a villanyszámlában. Amennyiben ezt visszavetítjük az öt év alatt elkészülő, összesen 6 750 000 ív nyomatra, a megtakarítás 0,28 forint egy A4-es oldalon. A rezsi mellett az sem elhanyagolható, hogy az energiaigény ilyen mértékű mérséklése a szén-dioxid kibocsátásban is jelentkezik: a lényegesen kevesebb elhasznált áram miatt ebben a periódusban 1464 kg CO2 emissziótól lehetne megkímélni a környezetet. Mivel a piezoelektromos tintasugaras gépeknél kevesebb a karbantartási célú leállás, öt év alatt 65-tel kevesebb alkalommal kellene kellékanyagcsere miatt hozzányúlni az Epson nyomtatóihoz.

„A szimulációban kizárólag az elektromos áramon elérhető megtakarítást forintosítottuk” – hangsúlyozta Drienyovszki Anna, az Epson hazai marketingvezetője.

Annak pénzbeli kifejezésétől tehát eltekintettek, hogy a bemelegedés elmaradásával mennyi munkaidőt lehet megspórolni, pedig így a dokumentumok lényegesen gyorsabban készülnek el, mint a lézeres eszközökön. Arra sem tért ki a kalkulus, hogyan jelenik meg a szervizköltségekben a lényegesen kevesebb karbantartási igény. Szintén nem számszerűsítették a kényelmet, de aki toporgott már az irodai nyomtató előtt arra várva, hogy végre bemelegedjen és kidobja a kért nyomatot, az értékelni fogja, hogy a „hidegtintás” gépekkel a nyomtatás azonnal megkezdődik, ahogy a feladatra vonatkozó impulzus befut a nyomtatóra.

Ahogy a globális klíma- és energiaválság egyre jobban felerősíti a fenntarthatósági szempontokat, úgy irányul a fogyasztók figyelme mind jobban a környezetkímélő megoldások felé. Drienyovszki Anna ezek közé sorolja az Epson piezotintás nyomtatóit, amelyekkel akár 83 százalékot is le lehet faragni a nyomtatás energiaszükségletéből.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább

Okoseszközök

Egy tökéletes útitárs: Philips hordozható monitor

Philips 16B1P3302D hordozható monitor

A Philips monitors bemutatja a díjnyertes 16B1P3302D hordozható monitort kettős USB-C-vel

Az új Philips 16B1P3302D hordozható monitor egy tökéletes útitárs. A Philips 16B1P3302D modell a Philips monitors hordozható sorozatának részeként jelenik meg. A monitor dizájn-identitása elnyerte a 2021 iF Product Design Award címet, és a 2021 Red Dot díjat is elhozta.

Bemutatkozik a hordozható munkavégzés

Könnyű és hordozható kialakításának köszönhetően a Philips 16B1P3302D akár egy aktatáskában vagy hátizsákban is elfér 15,6 hüvelykes (39,6 cm képátlójú) kijelzőméretével. A hordozható monitor oldalán két USB-C port található, és két USB-C kábelt lehet egyszerre csatlakoztatni és használni. Ezek a portok több funkcióval is rendelkeznek, például a készülék töltésére (USB áramellátás), a kijelző tükrözésére vagy kiterjesztése prezentációkhoz és egyéb célokra (USB-C DisplayPort Alt mód), így a nagyobb termelékenység érdekében útközben is kétképernyős elrendezést hozhat létre.

Philips 16B1P3302D hordozható monitor

A Philips 16B1P3302D kettős USB-C bemenettel rendelkezik az extra rugalmasság érdekében

További funkciók a mozgásban lévő irodai használathoz

A Philips 16B1P3302D ergonomikussá és kényelmessé teszi a mobil munkaterület használatát többszögű lábazatának köszönhetően, amely 0 és 90 fok között állítható, míg a 170°/170° betekintési szögekkel rendelkező IPS panel technológia szinte bármilyen szögből tiszta képet biztosít.

A rugalmas lábazat által kínált személyre szabottabb élmény mellett a Philips 16B1P3302D kijelző kiváló képminőségre is törekszik Full HD felbontással, 75 Hz frissítési rátával és SmartImage technológiával, amely a kontraszt, a telítettség és az élesség beállításával a képernyőn megjelenő képeknek megfelelően optimalizálja a megtekintési élményt.

A gyenge fényviszonyok közötti kényelmes használat érdekében a Philips 16B1P3302D EasyRead beállítással és LowBlue móddal rendelkezik, amelyek csökkentik a szem megerőltetését és könnyed olvasási élményt biztosítanak.

A Philips 16B1P3302D modell elérhetősége

A felsorolt innovatív funkciókat figyelembe véve ez a monitor ideális mindazok számára, akik fel szeretnék dobni hordozható munkaállomásukat, miközben szeretnék megtartani a hagyományos irodai kényelmi szintet.


További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább

Okoseszközök

A Kingston FURY túlhúzható szerverosztályú DDR5 memóriát mutatott be

kingston fury

A memóriatermékek és technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. nagy teljesítményű memóriatermékeket gyártó részlege, a Kingston FURY a Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM memóriával bővítette DDR5 memóriacsaládját.

Az új, túlhúzható szerverosztályú memóriamodult a következő generációs munkaállomások és felső kategóriás asztali gépek számítástechnikai igényeinek kielégítésére tervezték.

A DDR5 regisztrált DIMM-eket használó platformoknál a Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ek a szerverosztályú memóriákra jellemző adatintegritás vagy kiváló minőség feláldozása nélkül biztosítják a tartalomkészítők, a mérnökök és az adattudományi szakemberek legújabb alkalmazásainak igényeit kielégítő nagy sávszélességet és megnövelt megbízhatóságot. A DDR5 regisztrált DIMM-ek a DRAM-memóriakomponensbe épített alaplapi ECC-vel rendelkeznek, és támogatják a több-bites hibák felismerésére és kijavítására képes modulszintű ECC-t.

A 4800 MT/s1 sebességen nyújtott Plug N Play képességeknek köszönhetően a Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ekkel a felhasználók a beállítások megváltoztatása nélkül, automatikusan túlhúzhatják rendszerüket, vagy választhatnak az Intel® XMP 3.0 tanúsítvánnyal rendelkező, alaplapra minősített négy- és nyolccsatornás készletek közül, akár 6000MT/s sebességgel, gyárilag hangolt időzítésekkel, illetve sebesség- és feszültségszinttel.

„A nagy teljesítményű memóriát igénylő felhasználók szükségleteire válaszul, a Kingston FURY örömmel terjeszti ki a DDR5 teljesítményét a munkaállomások és a felső kategóriás asztali számítógépek kategóriájában”

– mutatott rá Iwona Zalewska, a Kingston EMEA DRAM üzletágának vezetője.

„A Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ek folytatják a Kingston több mint három évtizedes hagyományait a világ legnagyobb adatközpontjaiban is megbízhatóan működő szerverosztályú memóriák fejlesztése terén.”

A Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM-ek egymodulos kivitelben 32 GB, 4 darabos készletben 128 GB és 8 darabos készletben 256 GB max. kapacitással kaphatók. Minden modul sebességtesztelésen esik át, és az élettartam egészére kiterjedő, korlátozott garancia és a Kingston legendás megbízhatósága társul hozzá.

További információért látogasson el a kingston.com webhelyre.

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM
CikkszámLeírás
KF548R36RB-1616GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP
KF548R36RBK4-6464GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (4-es csomag) FURY Renegade PnP
KF548R36RBK8-128128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (8-as csomag) FURY Renegade PnP
KF548R36RB-3232GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade PnP
KF548R36RBK4-128128GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (4-es csomag) FURY Renegade PnP
KF548R36RBK8-256256GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (8-as csomag) FURY Renegade PnP
KF556R36RB-1616GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP
KF556R36RBK4-6464GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (4-es csomag) FURY Renegade XMP
KF556R36RBK8-128128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (8-as csomag) FURY Renegade XMP
KF556R36RB-3232GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM FURY Renegade XMP
KF556R36RBK4-128128GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (4-es csomag) FURY Renegade XMP
KF556R36RBK8-256256GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL36 DIMM (8-as csomag) FURY Renegade XMP
KF560R32RB-1616GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM FURY Renegade XMP
KF560R32RBK4-6464GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4-es csomag) FURY Renegade XMP
KF560R32RBK8-128128GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (8-as csomag) FURY Renegade XMP

A Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM jellemzői és specifikációja:

 • Túlhúzás ECC-vel: Az adatintegritás megőrzése, tágítva a DDR5 teljesítményének határait.
 • Megnövelt hatékonyság: A kétszeresére növelt bankmérettel és bursthosszúsággal elért nagyobb hatékonyságnak és kisebb késleltetésnek köszönhetően lépést tart a legújabb programok és alkalmazások igényeivel.
 • Intel® XMP 3.0-tanúsítás: Az előre optimalizált időzítéseket, illetve sebesség- és feszültségszinteket kínáló memória teljesítménye a beépített profilok egyikének kiválasztásával könnyedén maximumra növelhető.
 • Plug N Play: A gyárilag előre beállított késleltetési és sebességidőzítések automatikus alkalmazása – így nincs szükség a BIOS-beállítások korrigálására.
 • Kapacitás:
  • Különálló modul – 16 GB, 32 GB
  • Négydarabos készlet – 64 GB, 128 GB
  • Nyolcdarabos készlet – 128 GB, 256 GB
 • Sebesség1: 4800MT/s, 5600MT/s, 6000MT/s
 • Késleltetés: CL32, CL36
 • Feszültség: 1,1 V, 1,25 V, 1,35 V
 • Üzemi hőmérséklet: 0°C és +95°C között
 • Méret: 133,35 mm x 31,25 mm x 3,80 mm

További friss híreket talál az IoTmagazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

Tovább
Hirdetés

Facebook

Hirdetés Hirdetés

Friss